مزیت رقابتی و استراتژی های مزیت رقابتی

مزیت رقابتی و استراتژی های ایجاد آن

مزایای رقابتی به یک شرکت امکان می دهند که یک محصول یا خدمت را با قیمت پایین‌تر یا کیفیت بهتر ارائه دهد. شرکت خصوصیتی را به محصول اضافه می کند، که موجب برتری آن، نسبت به تولیدات مشابه رقبا می شود. مزیت رقابتی یک راه عالی برای رهایی از فشار رقابتی که اکنون شرکت در…