تشخیص رقابت کلمات کلیدی

آموزش تشخیص رقابت کلمات کلیدی

یکی از اتفاق های جالبی که همیشه در جلسه‌ی ابتدایی سئو با کارفرماها یا در تماس و پیام های درخواست سئو میافته، اینه که کارفرما اصرار داره در کارش رقیب زیادی نداره و سئو برای کلمه کلیدی یا کلمات کلیدی آنها خیلی آسونه یا کاری نداره! اما وقتی ما سایت و حوزه کاریشون رو بررسی…