برای شروع کسب و کار انلای له چه چیزهایی نیاز داریم

برای شروع کسب و کار آنلاین به چه چیزهایی نیاز داریم؟

با تغییر و تکامل فن آوری‌های مدرن، کسب و کارهای سنتی و کوچک دو راه بیشتر ندارند: یا باید مدل کسب و کار خود را به یک مدل آنلاین تغییر دهند و یا بازاریابی موجود را با استراتژی‌های بازاریابی دیجیتالی تقویت کنند. هدف جذب مخاطبان هدفمند است، ابزار و تکنیک‌های بازاریابی دیجیتال، برای صاحبان کسب…